Onderhandelen door advocaten

Onderhandelen is communiceren met aanwijsbaar resultaat voor de lange termijn. Onderhandelen is niet alleen van belang voor het sluiten van een deal of het bijstaan van cliënten. Advocaten moeten ook kunnen onderhandelen als het gaat om pro- fessionele bedrijfsvoering, de opleiding van nieuwe werknemers en het omgaan met collega’s. 

Conflictmanagement en leiderschap zijn vormen van onderhandelen: conflict- management is onderhandelen door een conflict heen, maar ook het voorkomen van een conflict. Leiderschap is de capaciteit om in de gegeven context de eigen inbreng met overtuiging uit te dragen.

De visie van New Resolution

De problemen van de maatschappij worden steeds complexer: lineaire oplossingen, uitgedacht door één slimme denker, voldoen niet meer. Complexe problemen vragen om de verbinding van meerdere perspectieven. New Resolution gelooft in de kracht van nieuwsgierigheid, zelfbewustzijn en soms het geduld voor voortschrijdend inzicht. Alleen met die capaciteiten kan kennis exponentieel toenemen. Alleen dan kan er een oplossing ontstaan in een kader dat niemand van tevoren voor mogelijk had gehouden. New Resolution leidt advocaten op om deze attitude in de professionele omgeving te kunnen toepassen.

Opleiden

Net als een topsporter moet een getalenteerde advocaat-onderhandelaar continu trainen. New Resolution leidt advocaten op in onderhandelen, conflictmanagement en leiderschap. Door op verschillende manieren te leren (ervaren, observeren, con- ceptualiseren en experimenteren) beklijft de kennis en kunnen mensen op een steeds hoger niveau onderhandelen en leiderschap tonen. De docenten van New Resolution hebben zelf ervaring in de advocatuur.

Erkend door Nederlandse Orde van Advocaten

Erkend door Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Wij maken gebruik van cookies.

KNSM webdesign Amsterdam